Zuckerberg’s world – Nicholas Carr

And yet, in Zuckerberg’s long message, there is one moment of clarity, when he states the plain truth: “Social media is a short-form medium where resonant messages get amplified many times. This rewards simplicity and discourages nuance.” The medium, he continues, often “oversimplifies important topics and pushes us toward extremes.” This insight might have led Zuckerberg to a forthright accounting of the limitations of Facebook as a communications system. He might have pointed out that while Facebook is well designed for some things — banter among friends, the sharing of photos and videos, the coordination of group actions (for better or worse), the circulation of information in emergencies, advertising — it is ill designed for other things. It’s lousy as a news medium. It’s terrible as a forum for political discourse. It’s not the place to go to get a deep, well-rounded view of society. As a community, it’s pretty sketchy. And, he might have concluded, if you expect Facebook to solve the problems of the world, you’ve taken me far too seriously.

Și totuși, în lungul mesaj al lui Zuckerberg apare un moment de luciditate atunci cînd afirmă simplul adevăr: „Rețeaua de socializare reprezintă un mediu de format restrîns în care mesaje cu rezonanță ajung să fie mult amplificate. Astfel este răsplătită simplitatea și este descurajată nuanța. Mediul adesea ultrasimplifică subiecte importante și ne împinge către extreme.” Această observație ar fi putut să-l conducă pe Z la o evaluare imediată a limitelor Facebook ca sistem de comunicare. Ar fi putut să sublinieze că, în vreme ce FB este bine conceput pentru anumite lucruri – sporovăială între amici, transmiterea de poze sau filme video, coordonarea acțiunilor de grup (în bine sau în rău), circulația informației în caz de urgență, reclame – este prost conceput pentru alte lucruri. E mizerabil ca mediu pentru știri. E groaznic ca forum pentru discursul politic. Nu e locul în care poți căpăta o viziune consistentă, echilibrată asupra societății. Ca o comunitate reprezintă ceva foarte sumar. Și, ar fi putut conchide, dacă vă așteptați ca FB să rezolve problemele lumii, înseamnă că m-ați luat mult prea în serios.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s